May 14th, 2006

toonMan 2011 png rc

London calling

Pishu iz MacDaka v Londone nedaleko ot Memorial.
4ertyhaus' 4to u nih tut vse zakryto v voskresenje: negde sbrosit' fotki, negde kupit' new memory card.. Zato v makdakah est' internet, blin.
Positiva mnogo, no sej4as ne onem. Sejchas - Grrrrrrr!! :-[

Vot.

P.S. Ve4erom-no4ju - Back To The USSR.

Vsem, kto zhenskogo pola - kiss.
Muzhikam - druzheskij pinok.

London, UK.